Formål og opgaver

Efteruddannelsesudvalgets formål og opgaver:


Efteruddannelsesudvalget har til opgave at udarbejde analyser af behovet for arbejdsmarkedsrelavant kompetenceudvikling for voksne samt forslag til kompetencebeskrivelser fælles for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats.


Herudover udfører udvalget de arbejdsopgaver, der til enhver tid efter lovgivning og bekendtgørelser herom er henlagt il Efteruddannelsesudvalget.


Efteruddannelsesudvalget afgiver bl.a. udtalelse til Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) om

- forventning til uddannelsesaktiviteter og behov for udviklingsmidler i form af behovsredegørelser, der beskriver udviklingstendenser samt indeholder en vurdering af den hidtidige udvikling inden for udvalgets områder.